Wpisy z kategorii Artykuły naukowe

Konstrukcja, charakter prawny i rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne

Konstrukcja, charakter prawny i rodzaje składek na ubezpieczenie społeczne

Streszczenie Opracowanie jest próbą nakreślenia konstrukcji, cech oraz rodzajów składek, które funkcjonują w ramach obowiązującego ustawodawstwa z zakresu ubezpieczeń społecznych. Całość tekstu…

Czytaj dalej
Bitwa czterodniowa (1666 r.) Zdobycie przez Holendrów angielskiego okrętu flagowego Royal Prince. Obraz Willema van de Velde. Zbiory Rijksmuseum w Amsterdamie. Domena publiczna.

Admirał Cornelis Tromp a rozwój taktyki liniowej

Streszczenie Artykuł poświęcony jest rozwojowi taktyki walki na morzu w XVII wieku oraz jego konsekwencjom. W szczegółowy sposób omówiona została rola holenderskiego…

Czytaj dalej
Wybrane rodzaje przestępczości w przestrzeni Gdańska w latach 2013–2015

Wybrane rodzaje przestępczości w przestrzeni Gdańska w latach 2013–2015

Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest zobrazowanie przestrzennego zróżnicowania wybranych rodzajów przestępstw (kradzieży z włamaniem, bójek i pobić oraz uszkodzeń mienia) w mieście…

Czytaj dalej
Marina el-Alamein: miasto portowe grecko-rzymskiego Egiptu

Marina el-Alamein: miasto portowe grecko-rzymskiego Egiptu

Streszczenie Stanowisko archeologiczne Marina el-Alamein, położone na północnym wybrzeżu Egiptu, badane jest od przeszło trzydziestu lat. Dotychczasowe wyniki prac ujawniły pozostałości zabudowy…

Czytaj dalej
Radio wobec zjawiska sieciowania i formatowania

Radio wobec zjawiska sieciowania i formatowania

Streszczenie Na polskim rynku nadawców radiowych działają zarówno stacje publiczne, jak i komercyjne. Pojawienie się tych drugich możliwe było dopiero po 1989…

Czytaj dalej
Informacja z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie na temat sytuacji po wydarzeniach marcowych

Informacja z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie na temat sytuacji po wydarzeniach marcowych

Wydarzenia marcowe cieszą się dużym zainteresowaniem badaczy. W ostatnich latach ukazało się wiele publikacji omawiających zarówno centralne, jak i lokalne aspekty kryzysu…

Czytaj dalej
Kalaallit Nunaat? Suu, ajunngilaq! Two New Books on Greenland in Polish

Kalaallit Nunaat? Suu, ajunngilaq! Two New Books on Greenland in Polish

Reviewed by Piotr Klafkowski, Institute of Sociology, University of Szczecin, the author of Current West Greenlandic Teaching Aids (Lingua Posnaniensis XXXVII, Poznań…

Czytaj dalej
Żegluga śródlądowa w Królestwie Polskim (1815–1830) a polityka gospodarcza ministra skarbu, księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego

Żegluga śródlądowa w Królestwie Polskim (1815–1830) a polityka gospodarcza ministra skarbu, księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego

Streszczenie Celem tekstu jest zaprezentowanie najważniejszych działań księcia Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego w latach 1821–1830, zmierzających do rozwoju transportu rzecznego w Królestwie Polskim,…

Czytaj dalej
„Biegnę, więc jestem”. Interpretacja treści prywatnego pamiętnika Harukiego Murakamiego w świetle somaestetyki Richarda Shustermana. Autor zdjęcia: Roman Drits

„Biegnę, więc jestem”. Interpretacja treści prywatnego pamiętnika Harukiego Murakamiego w świetle somaestetyki Richarda Shustermana

Streszczenie W niniejszym artykule autor podejmie się zadania interpretacji doświadczeń cielesnych opisanych w prywatnym pamiętniku biegowym japońskiego pisarza Harukiego Murakamiego pod tytułem…

Czytaj dalej
Zdjęcie z obchodów 15 lecia WSP . SENAT PREZYDIUM. Od lewej: doc. dr F. Puchaczewski; dr B. Wolniewicz; prorektor prof. dr L. Bandura; rektor prof. dr A. Bukowski; prorektor prof. dr T. Jasiński; prof. dr E. Cieślak; dziekan prof. dr K. Łomniewski. W drugim rzędzie od lewej: prof.. dr J. Moniak; inż. J. Sułocki; mgr A. Zaczek; prof. dr B. Liberek.

Pierwsze lata Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku – źródła

Kontynuując temat podjęty w poprzednim numerze (Bień 2017: 102–131), czyli funkcjonowanie w pierwszych latach Państwowej Wyższej Szkoły  Pedagogicznej, chcielibyśmy pochylić się nad…

Czytaj dalej