PROGRESS. JOURNAL OF YOUNG RESEARCHERS

Czasopismo PROGRESS jest czasopismem Uniwersytetu Gdańskiego, w którym proponujemy tematy z szerokiego spektrum dyscyplin nauki.

Czasopismo jest półrocznikiem, w którym publikowane są artykuły naukowe, recenzje, wywiady, sprawozdania z konferencji. Systematycznie przypominane są wydarzenia z historii Uniwersytetu Gdańskiego.

Progress pragnie skupić na swoich łamach zarówno młodych naukowców  jak i autorytety z różnych dyscyplin. Nie tylko teoretyków ale również tych, których badania znajdą zastosowanie praktyczne.

Czasopimo znaleźć można również na portalu czasopism naukowych.

RADA NAUKOWA:

Prof. dr hab. Bernard Lammek (Uniwersytet Gdański),
Prof. dr hab. Nadezhda S. Bratchikova / Надежда С. Братчикова (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa, Rosja / Lomonosov Moscow State University, Russia),
prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski (Uniwersytet Gdański),
dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański),
dr hab. Adam Karpiński, prof. nadzw. (Gdańska Szkoła Wyższa),
dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański),
dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański),
dr hab. Jarosław Nocoń, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański),
dr hab. Jacek Taraszkiewicz, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański),
dr hab. Alicja Węgrzyn, prof. nadzw. (Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk),
dr hab. Józef Arno Włodarski, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański),
dr hab. Katarzyna Wojan, prof. nadzw. (Uniwersytet Gdański),
dr Mariusz Brodnicki (Uniwersytet Gdański),
dr Maja Maciejewska-Szałas (Uniwersytet Gdański),

Doc. dr Inessa I. Morozova / Инесса И. Морозова (Narodowa Akademia Nauk
Białorusi w Mińsku, Białoruś / National Academy of Sciences of Belarus in
Minsk, Belarus)

LISTA RECENZENTÓW:

Dr hab. Iwona Bąk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

Dr hab. Rafał Blicharz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Halina Chodurska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Dr Gracjan Cimek (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)

Dr Jakub Czernik (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Anna Drogosz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Prof. Waldemar Dziak (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk)

Dr Jędrzej Gadziński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr Anna Gagat Matuła (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Dr hab. Monika Gładoch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dr hab. Krzysztof Hejwowski (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Irena Jaros (Uniwersytet Łódzki)

Dr hab. Daniel Kalinowski (Akademia Pomorska w Słupsku)

Prof. Krzysztof Konecki (Uniwersytet Łódzki)

Prof. Andrzej Kowalczyk (Uniwersytet Warszawski)

Dr Adam Kucharski (Uniwersytet Łódzki)

Prof. Zdzisław Kubot (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Agnieszka Leszczyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Dr Nicolas Levi (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk)

Prof. Janusz Mucha (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)

Dr hab. Alina Maciejewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Dr Małgorzata Majewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dr Wojciech Małecki (Uniwersytet Wrocławski)

Dr hab. Stanisław Mordwa (Uniwersytet Łódzki)

Dr Karol Nawrocki (Instytut Pamięci Narodowej)

Dr hab. Grzegorz Ojcewicz

Dr Krzysztof Osiński (Instytut Pamięci Narodowej)

dr hab. Marek Paryż (Uniwersytet Warszawski)

Dr Joanna Pietras

Dr Adam Radzimski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Dr Piotr Siuda (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Dr hab. Ewa Stala (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Robert Tabaszewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dr Tomasz Warczok (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Dr hab. Konrad Zacharzewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Dr Monika Żmudzka Brodnicka (Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku)

***

SKŁAD REDAKCJI:

Redaktor Naczelny:

Dominik Bień;

Sekretarz Redakcji:

Sylwia Dudkowska-Kafar;

Redaktorzy:

Mgr Anna Krajewska,
mgr Małgorzata Twarowska,
mgr Maciej Ciemny,
dr Andrzej Gierszewski,
dr Piotr Kitowski,
mgr Tomasz Pupacz,
mgr Piotr Syczak,
mgr Dominik Walczak,
Kacper Wiśniewski,
mgr Piotr Zieliński

dr Wioletta Brankiewicz

Redaktorzy językowi:

mgr Marta Noińska, redaktor, języka angielski (Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich UG);

dr Maciej Rataj, językoznawca, anglista (Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG)

Współpraca redakcyjna:

Agnieszka Kaźmierczak, Natalia Radecka-Kitowska

Adres redakcji czasopisma:

UNIWERSYTET GDAŃSKI

ul. Bażyńskiego 1a/116

80-952 Gdańsk

www.zatokanauki.pl

Projekt okładki i stron tytułowych:

Karolina Zarychta

Na okładce nr 3. wykorzystano zdjęcie autorstwa Jamesa Bessera

Redakcja:

Renata Czerwińska

Skład i łamanie:

Mariusz Szewczyk

***

Publikacja sfinansowana z funduszu Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.


AKADEMIA MŁODEGO BADACZA

Portal ZATOKA NAUKI i czasopismo PROGRESS wspiera jeszcze jedna jednostka AKADEMIA MŁODEGO BADACZA. W ramach AMB organizowane są szkolenia adresowane do młodych naukowców. Są tak przygotowane, aby ułatwić młodym badaczom start w zawodzie naukowca.

Na początku kariery naukowej pojawia sie wiele pytań. Spotkania, szkolenia, warsztaty i konferencje w ramach Akademii Młodego Badacza mają pomóc w znalezieniu odpowiedzi na każde z nich.

***

Autorzy portalu i czasopisma oraz uczestnicy szkoleń w ramach akademii to głównie młodzi badacze, którzy prezentują wyniki badań własne lub zespołowe prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim.

Celem wszystkich trzech jednostek jest przede wszystkim wspomaganie rozwoju młodych naukowców Uniwersytetu Gdańskiego.

***