Wpisy z kategorii | autor: Agnieszka Małek |

Literatura poradnikowa dla rodziców z lat 1918–1989 jako forma wsparcia opiekuńczo-wychowawczego rodziny

Literatura poradnikowa dla rodziców z lat 1918–1989 jako forma wsparcia opiekuńczo-wychowawczego rodziny

Streszczenie Celem poradnictwa opiekuńczo-wychowawczego jest dostarczenie odbiorcy narzędzi wspomagających proces oddziaływania na dziecko, umożliwiający osiągnięcie zakładanych w jego toku celów. Przedmiotem badań…

Czytaj dalej