Wpisy z kategorii | autor: Katarzyna Semrau |

Metody i formy pracy w szkolnictwie pijarskim - Katarzyna Semrau

Metody i formy pracy w szkolnictwie pijarskim

Streszczenie W artykule opisano metody i formy pracy z młodzieżą wynikające z działalności zakonu pijarów. Przedstawiono strukturę i organizację zarówno samego zakonu,…

Czytaj dalej