Wpisy z kategorii | autor: Sylwia Szyc |

The relations between Poland and North Korea in 1948–1961

The relations between Poland and North Korea in 1948–1961

Streszczenie Pomimo przynależności do tego samego bloku ideologiczno-politycznego relacje polsko-północnokoreańskie ulegały licznym przeobrażeniom w latach 1948–1989. Niewątpliwie najintensywniejszym okresem współpracy obydwu państw…

Czytaj dalej