Wpisy z kategorii Progress

Być uniwersytetem dla ludzi! Rozmowa z Profesor Joanną Rutkowiak o przyszłości edukacji

Być uniwersytetem dla ludzi! Rozmowa z Profesor Joanną Rutkowiak o przyszłości edukacji.

Urodziła się Pani w Warszawie. Tam przeżyła dzieciństwo i wczesną młodość (lata wojenne, powstanie warszawskie i czas powojenny). Później przeprowadziła się Pani…

Czytaj dalej
Materiał do Memoriału w sprawie utworzenia Uniwersytetu w Gdańsku autorstwa Andrzeja Bukowskiego

Materiał do Memoriału w sprawie utworzenia Uniwersytetu w Gdańsku autorstwa Andrzeja Bukowskiego

Rozpoczęte w marcu tego roku obchody jubileuszowe pięćdziesięciolecia powołania Uniwersytetu Gdańskiego (UG) stanowią pewną cezurę w jego funkcjonowaniu. Przez ostatnie pięćdziesiąt lat…

Czytaj dalej
Robert F. Barkowski, Lechowe Pole 955

Robert F. Barkowski, Lechowe Pole 955*

W 2016 r. nakładem wydawnictwa Bellona ukazała się popularnonaukowa książka autorstwa Roberta F. Barkowskiego Lechowe Pole 955 (2016a), będąca częścią serii Historyczne…

Czytaj dalej
Różnice między katolicyzmem i prawosławiem w rozważaniach klasycznych i późnych słowianofilów rosyjskich (na przykładzie tekstów Iwana Kiriejewskiego i Nikołaja Danilewskiego)

Różnice między katolicyzmem i prawosławiem w rozważaniach klasycznych i późnych słowianofilów rosyjskich (na przykładzie tekstów Iwana Kiriejewskiego i Nikołaja Danilewskiego)

Streszczenie Jedną z trzech głównych koncepcji rosyjskich słowianofilów było zdecydowane przeciwstawienie Rosji Europie, tłumaczone przez nich oczywiście na korzyść tej pierwszej. „Europa”…

Czytaj dalej
System internetowej rejestracji osób pozostających bez zatrudnienia jako element nieskutecznej polityki zatrudnienia

System internetowej rejestracji osób pozostających bez zatrudnienia jako element nieskutecznej polityki zatrudnienia

Streszczenie W artykule zostały opisane dwie formy wsparcia osób bezrobotnych w Polsce: rejestracja, będąca początkiem podejmowania działań aktywizujących, oraz aktywizacja zawodowa. Autor…

Czytaj dalej
Kreowanie poczucia kobiecości poprzez filmy animowane Walta Disneya

Kreowanie poczucia kobiecości poprzez filmy animowane Walta Disneya

Streszczenie W artykule prezentuję postacie księżniczek Disneya, czyli bohaterek serii filmów animowanych opartych na klasycznych baśniach. Przybliżam ich historię oraz rolę, jaką…

Czytaj dalej
Samoświadomość w ujęciu kognitywnym a spektrum autyzmu

Samoświadomość w ujęciu kognitywnym a spektrum autyzmu

Streszczenie Jednym z problemów współczesnych nauk kognitywnych jest niewypracowana spójna definicja świadomości oraz samoświadomości. Jest to związane z interdyscyplinarnością kognitywistyki, czyli czerpania…

Czytaj dalej
Rola rodziców w edukacji w opiniach uczniów i nauczycieli

Rola rodziców w edukacji w opiniach uczniów i nauczycieli

Streszczenie W niniejszym artykule prezentujemy wyniki badań na temat relacji pomiędzy nauczycielami i rodzicami w szkole przeprowadzonych wśród uczniów i nauczycieli. Analizie…

Czytaj dalej
Główne założenia Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w latach 1951–1953

Główne założenia Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej w latach 1951–1953

Streszczenie Centralna Komisja Kwalifikacyjna pełniła istotną rolę w powojennej Polsce. Do jej głównych zadań należała nie tylko ocena dokonań naukowych kandydatów, ale…

Czytaj dalej
Literatura poradnikowa dla rodziców z lat 1918–1989 jako forma wsparcia opiekuńczo-wychowawczego rodziny

Literatura poradnikowa dla rodziców z lat 1918–1989 jako forma wsparcia opiekuńczo-wychowawczego rodziny

Streszczenie Celem poradnictwa opiekuńczo-wychowawczego jest dostarczenie odbiorcy narzędzi wspomagających proces oddziaływania na dziecko, umożliwiający osiągnięcie zakładanych w jego toku celów. Przedmiotem badań…

Czytaj dalej