Wpisy z kategorii Progress

Literatura poradnikowa dla rodziców z lat 1918–1989 jako forma wsparcia opiekuńczo-wychowawczego rodziny

Literatura poradnikowa dla rodziców z lat 1918–1989 jako forma wsparcia opiekuńczo-wychowawczego rodziny

Streszczenie Celem poradnictwa opiekuńczo-wychowawczego jest dostarczenie odbiorcy narzędzi wspomagających proces oddziaływania na dziecko, umożliwiający osiągnięcie zakładanych w jego toku celów. Przedmiotem badań…

Czytaj dalej
Metody i formy pracy w szkolnictwie pijarskim - Katarzyna Semrau

Metody i formy pracy w szkolnictwie pijarskim

Streszczenie W artykule opisano metody i formy pracy z młodzieżą wynikające z działalności zakonu pijarów. Przedstawiono strukturę i organizację zarówno samego zakonu,…

Czytaj dalej
Piąty numer czasopisma Progress

PIĄTY NUMER CZASOPISMA PROGRESS JOURNAOL OF YOUNG RESEARCHERS

Od wczoraj cieszymy się kalendarzowym latem ale częściej niż za okno patrzymy w nowy, piaty numer czasopisma PROGRESS. Przeczytacie w nim artykuły…

Czytaj dalej
Społeczna odpowiedzialność jako strategia zarządzania uniwersytetem

Społeczna odpowiedzialność jako strategia zarządzania uniwersytetem

Streszczenie Dotychczasowe próby usystematyzowania zasad odpowiedzialności społecznej uczelni w polskich realiach opierały się na systemach korporacyjnych. Jednak implementacja zasad korporacyjnych w przestrzeni…

Czytaj dalej
Rynek mediów na Węgrzech w aspekcie zmian politycznych i programowych po 2014 roku. Rola miękkiej cenzury

Rynek mediów na Węgrzech w aspekcie zmian politycznych i programowych po 2014 roku. Rola miękkiej cenzury

Streszczenie Na Węgrzech począwszy od 2010 r. nieprzerwanie dokonują się gruntowne przeobrażenia. Do przebudowy rynku mediów* wykorzystane zostało bardzo skuteczne narzędzie, jakim…

Czytaj dalej
Wolność słowa w sieci - Adam Wesołowski

Wolność słowa w sieci

Streszczenie W artykule zostały przedstawione interpretacje pojęcia wolności i jej aspektów, które w praktyce wyrażane są przez wolność słowa w Internecie. Na…

Czytaj dalej
Wolność słowa w sieci - Agnieszka Latarska

Wolność słowa w sieci

Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, czym tak naprawdę jest wolność słowa w sieci. Wolność, do której każdy z nas ma prawo,…

Czytaj dalej
Kto tworzy największą encyklopedię świata? Analiza wewnętrznych danych Wikipedii

Kto tworzy największą encyklopedię świata? Analiza wewnętrznych danych Wikipedii

Streszczenie Wikipedia uważana jest za największą encyklopedię świata. Niektórzy ją krytykują, inni wręcz przeciwnie – nie tylko ją popierają, ale także aktywnie…

Czytaj dalej
Mit wspólnotowości jako podstawa interakcji z internetowymi interfejsami

Mit wspólnotowości jako podstawa interakcji z internetowymi interfejsami.

Streszczenie Rozwój mediów interpretować można jako historię uzewnętrzniania procesówkognitywnych oraz zapośredniczania kontaktu człowieka ze światem,a co za tym idzie – oddzielania go…

Czytaj dalej
Doktorat – źródło niepewności czy strategia jej niwelowania?

Doktorat – źródło niepewności czy strategia jej niwelowania?

Streszczenie Trend ograniczania zatrudnienia na uczelniach z równoległym wzrostem liczby doktorantów znacząco ograniczył ich perspektywy zatrudnienia. Jednocześnie pozaakademicki rynek pracy, na którym…

Czytaj dalej